HI98331 SOIL TEST DIRECT SOIL EC TESTER.

เครื่องวัดดิน> เครื่องวัดดิน HI 98331 Soil Test ™เป็นเครื่องทดสอบแบบพกพาที่ออกแบบมาเพื่อวัดค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของดินโดยตรง ด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิในหัววัดการเจาะการวัดจะได้รับการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

DM-5 JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน SOIL PH METER.

DM-5 / JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน Soil pH Meter ช่วงการวัด 3 ถึง 8 pH คุ้มค่าขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายมากสำหรับการประเมินค่า pH อย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การเพาะปลูก

DM-15 JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน SOIL PH TESTER.

DM-15 / JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน Soil pH Tester ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ช่วงการวัดพีเอช 4 ถึง 7 pH ช่วงการวัดความชื้น 1 ถึง 8% น้ำหนักตัวเครื่อง 97 กรัม

DM-13 JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน SOIL PH TESTER.

DM-13 / JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน Soil pH Tester ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ช่วงการวัด 4 ถึง 7 pH น้ำหนักตัวเครื่อง 97 กรัม

ZD05 JEDTO เครื่องวัดความชื้น กรดด่างในดิน SOIL PH MOISTURE METER.

ZD05 / JEDTO เครื่องวัดความชื้น กรดด่างในดิน Soil pH Moisture Meter ช่วงการวัด 3-8 pH และ 1- 8 (moisture)

MO750 EXTECH เครื่องวัดความชื้นดิน SOIL MOISTURE METER.

MO750 / EXTECH เครื่องวัดความชื้นดิน Soil Moisture Meter ช่วงวัด 0 ถึง 50% ใช้งานง่ายด้วยมือเดียว บันทึกค่าความชื้นต่ำสุด และสูงสุด

PONPE 301SM เครื่องวัดและควบคุมความชื้นดิน ทราย SOIL MOISTURE CONTROLLER.

PONPE 301SM เครื่องวัดและควบคุมความชื้นดิน Soil Moisture Controller ช่วงการวัด 0 ถึง 100% ความละเอียด 0.1% ตอบสนองรวดเร็ว แม่นยำสูง เซ็นเซอร์ทำตากอลูมิเนียมแข็งแรง ทนทาน

ETP307 JEDTO เครื่องวัดความชื้นดิน กรดด่าง SOIL MOISTURE METER .

เครื่องวัดดิน Soil Meter > Soil Moisture Meter เครื่องวัดดิน กรดด่างและแสง ETP307 เครื่องวัดดิน

ETP306 JEDTO เครื่องวัดความชื้น กรดด่าง SOIL MOISTURE PH LIGHT.

เครื่องวัดดิน Soil Meter > Soil Moisture Meter เครื่องวัดดิน กรดด่างและแสง > เครื่องวัดดิน Soil Moisture pH Light CMT-1288

CMT-0217 JEDTO เครื่องวัดความชื้น และกรดด่างในดิน SOIL PH & MOISTURE METER.

CMT-0217 / JEDTO เครื่องวัดความชื้น และกรดด่างในดิน Soil pH & Moisture Meter อิเล็กโทรดโลหะยาว 295มม. ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน