DM-15 JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน SOIL PH TESTER.

DM-15 / JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน Soil pH Tester ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ช่วงการวัดพีเอช 4 ถึง 7 pH ช่วงการวัดความชื้น 1 ถึง 8% น้ำหนักตัวเครื่อง 97 กรัม

JEDTO 100GP INFRARED DIGITAL TEMPERATURE

JEDTO 100GP Infrared Digital Temperature เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ระบบจดจําใบหน้านี้ติดตั้งง่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายในศูนย์การค้าสวนอุตสาหกรรม ศูนย์กลางการคมนาคมสถานที่สาธารณะและสถานที่แออัดอื่น ๆ การวัดอัตโนมัติ 5-10 ซม ช่วงการวัดอุณหภูมิ: 32-45 °C ความแม่นยําในการวัด: +0.2°C หน้าจอ LED ถ้าผิดปกติเตือนอัตโนมัติ: กระพริบ + “Di Di Di” ใช้แบตเตอรี่ลิเรียม เวลาตอบสนอง 0.5 วินาที