NS820 3NH SPECTROPHOTOMETER WITH 4MM APERTURE.

NS820 / 3NH Spectrophotometer with 4mm Aperture เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบใช้มือถือนี้จะใช้รูรับแสงขนาด 4mm ด้วยซอฟต์แวร์ SQC8 คุณสามารถจัดการการควบคุมสีได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายใน งานพลาสติก, สี, สิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม, การพิมพ์และการย้อมสี, อาหาร, การแพทย์, เครื่องสำอางค์ฯ

NS810 3NH เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

NS810 / 3NH เครื่องมือวัดเชิงแสง Spectrophotometer การออกแบบตัวเครื่องที่มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย การวัดที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

NS808 3NH SPECTROPHOTOMETER FOR TRAFFIC SIGN ROAD.

NS808 / 3NH Spectrophotometer for Traffic Sign Road เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดสำหรับการวัดสีของสัญญาณไฟจราจร การทำงานที่มีประสิทธิภาพมีความแม่นยำสูงและเชื่อถือได้ สามารถใช้ NS808 เพื่อวัดค่าความสว่างและค่าพิกัดสีของฟิล์มสะท้อนสัญญาณการจราจรทุกชนิด

NS800 3NH เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER .

NS800 / 3NH เครื่องมือวัดเชิงแสง Handheld Color Spectrophotometer with 45/0 ไม่เพียงแต่สามารถช่วยทำการจับคู่สีและศึกษาการจัดการสี แต่ยังสามารถควบคุมการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือมาพร้อมกับซอฟต์แวร์การจัดการสีระดับสูงที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ฟังก์ชั่นขยายเพิ่มเติม

HANON I9 เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

HANON i9 เครื่องมือวัดเชิงแสง UV-VIS Spectrophotometer ระบบการทำงานแบบ Double beam ใช้งานในช่วงความยาวคลื่น 190 – 1100 nm

HANON I8 เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

HANON i8 เครื่องมือวัดเชิงแสง UV-VIS Spectrophotometer ระบบการทำงานแบบ Double beam ใช้งานในช่วงความยาวคลื่น 190 – 1100 nm

HANON I5 เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

HANON i5 เครื่องมือวัดเชิงแสง UV-VIS Spectrophotometer ระบบการทำงานแบบ Single beam ใช้งานในช่วงความยาวคลื่น 190 – 1100 nm

HANON I3 เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

HANON i3 เครื่องมือวัดเชิงแสง UV-VIS Spectrophotometer ระบบการทำงานแบบ Single beam ใช้งานในช่วงความยาวคลื่น 190 – 1000 nm