เครื่องวัดฟลูออไรด์ HI 739 CHECKER®HC HANDHELD COLORIMETER – FLUORIDE HIGH RANGE.

เครื่องวัดฟลูออไรด์ Fluoride Meter > Easier to use and more accurate than chemical test kits. SPADNS method ±0.5 ppm ± 5% of reading accuracy. Large, easy to read digits. Auto shut off …

เครื่องวัดฟลูออไรด์ WATERPROOF FLUORIDE METER FL700.

เครื่องวัดฟลูออไรด์ Fluoride Meter > เครื่องวัดฟลูออไรด์ Fluoride Meter > เครื่องวัดฟลูโอไรด์ เครื่องวัดฟลูออไรด์ Fluoride Meter > เครื่องวัดฟลูออไรด์ Fluoride Meter > FL700 Direct reading of Total Fluoride down from 0.1 to 9.99ppm or mg/L

เครื่องวัดฟลูออไรด์ TISAB FLUORIDE REAGENT TABLETS FL704.

เครื่องวัดฟลูออไรด์ > เครื่องวัดฟลูออไรด์ Fluoride Meter > เครื่องวัดฟลูออไรด์ > เครื่องวัดฟลูออไรด์ > เครื่องวัดฟลูออไรด์ FL704: TISAB Fluoride Reagent Tablets Reagent tablets for use with ExStik® เครื่องวัดฟลูออไรด์ Fluoride Meter เครื่องวัดฟลูออไรด์

NITRATE (AS NITROGEN) PORTABLE PHOTOMETER HI96728.

ไนเตรตมีอยู่ในธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการสลายตัวของจุลินทรีย์อินทรีย์หรือเนื่องจากการใช้เป็นปุ๋ย ไนเตรตลดเป็นไนไตรต์