RC-5 ELITECH เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ TEMPERATURE DATA LOGGER.

RC-5 / Elitech เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ Temperature Data Logger หมาะสำหรับใช้ในการบันทึกอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง ห้อง โกดัง ห้องเย็น ตู้เย็น รถขนส่ง

RC-1+ ELITECH เครื่องบันทึกอุณหภูมิ MINI TEMPERATURE DATA LOGGER.

เครื่องวัด บันทึก อุณหภูมิ > RC-1+ Mini Temperature Data Logger เครื่องบันทึกอุณหภูมิ

PONPE 449SD เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ 4 ช่อง พร้อมโพรบวัด.

PONPE 449SD เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ 4 ช่อง พร้อมโพรบวัด K & Thermistor Recorder with Relay SD Card Logger ช่วงการวัด -200 ถึง 1370°C มี relay ต่อแจ้งเตือนทาง line หรือ SMS ได้

TEMPERATURE AND HUMIDITY DATA LOGGER เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น HE174.

เครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Datalogger เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล > Temperature and Humidity Data Logger HE174

EL-USB-TP-LCD + LASCAR เครื่องบันทึกข้อมูลความแม่นยำสูงแบบ LASCAR พร้อมจอ LCD.

EL-USB-TP-LCD+ / LASCAR เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ High Accuracy Thermistor Probe Data Logger with LCD ช่วงการวัด -40 ถึง 125°C

7798 เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล CO2 DATALOGGER.

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Datalogger > เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล 7798 CO2 datalogger

DT-172 CEM เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น.

DT-172 / CEM เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น Humidity & Temperature Datalogger พร้อม software ใช้งานได้เลย