เครื่องวัดฟลูออไรด์ HI 739 CHECKER®HC HANDHELD COLORIMETER – FLUORIDE HIGH RANGE.

เครื่องวัดฟลูออไรด์ Fluoride Meter > Easier to use and more accurate than chemical test kits. SPADNS method ±0.5 ppm ± 5% of reading accuracy. Large, easy to read digits. Auto shut off …

SOIL PH METER เครื่องวัดกรดด่างในดิน HI99121.

เครื่องวัดดิน Digital Soil Meter เครื่องวัดกรดด่าง ในดิน HI99121 เครื่องวัดดิน แบบดิจิตอล > เครื่องวัดดิน Soil MeterThe Hanna HI99121

HI98331 SOIL TEST DIRECT SOIL EC TESTER.

เครื่องวัดดิน> เครื่องวัดดิน HI 98331 Soil Test ™เป็นเครื่องทดสอบแบบพกพาที่ออกแบบมาเพื่อวัดค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของดินโดยตรง ด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิในหัววัดการเจาะการวัดจะได้รับการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

NITRATE (AS NITROGEN) PORTABLE PHOTOMETER HI96728.

ไนเตรตมีอยู่ในธรรมชาติอันเป็นผลมาจากการสลายตัวของจุลินทรีย์อินทรีย์หรือเนื่องจากการใช้เป็นปุ๋ย ไนเตรตลดเป็นไนไตรต์