AS63B SMART SENSOR เครื่องวัดความสั่นสะเทือน VIBRATION METER.

AS63B / SMART SENSOR เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration meter จอแสดงผลขนาดใหญ่ การวัดที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ มีความปลอดภัย

VM-6360 HITECH เครื่องวัดความสั่นสะเทือน VIBRATION METER.

VM-6360 / HITECH เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการวัดการสั่นสะเทือนบนพื้นผิวของเครื่องจักร น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย

VB450 EXTECH เครื่องวัดความสั่น VIBRATION METER.

VB450 EXTECH เครื่องวัดความสั่น Vibration Meter ช่วงความถี่ 10Hz ถึง 1500Hz
ปิดอัตโนมัติหลังจาก 1 นาที

VB400: PEN VIBRATION METER.

Vibration Meter Tester เครื่องวัดความสั่น เครื่องวัดความสั่่นสะเทือน > Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน VB400: Pen Vibration Meter

PONPE 211VB VIBRATION METER เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน.

PONPE 211VB Vibration Meter เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เอาต์พุต AC สูงสุด 2 V (แสดงผลเต็มสเกล) สามารถเชื่อมต่อหูฟังโหลด 10K 2 หรือมากกว่าได้ การวัดความเร็ว: 20 Hz-1KHz (LO) หน้าจอสี ช่วงเวลาการแสดงข้อมูลแบบสุ่ม: 1 วินาที อุณหภูมิสำหรับการทำงาน: 0-40 ° C

PONPE 210VB VIBRATION METER เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน.

PONPE 210VB Vibration Meter เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เอาต์พุต AC สูงสุด 2 V (แสดงผลเต็มสเกล) สามารถเชื่อมต่อหูฟังโหลด 10K 2 หรือมากกว่าได้ กระแสไฟทำงาน: <25 m A อุณหภูมิในการทำงาน: 0-40 ° C แบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9V

VIBRATION METER เครื่องวัดความสั่น AR63C.

เครื่องวัดความสั่น Vibration Meter > Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ของ มอเตอร์ เครื่องจักร แบริ่ง ฯ รุ่น AR36C

AR63A VIBRATION METER เครื่องวัดความสั่นสะเทือน.

AR63A เครื่องวัดความสั่น สะเทือนแบบปากกา Vibration Meter With Certificate of Calibration ถูกใช้ในการวัดความสั่นสะเทือนในการตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษา เช่น การไม่ได้ระดับ ความเสียหายของชื้นส่วนที่เคลื่อนที่