SOIL-101 RAPITEST เครื่องวัดดิน.

SOIL-101 RAPITEST เครื่องวัดดิน 4 IN 1 Soil Fertility pH Meter สามารถวัดปริมาณแสงแดด, ความชื้นในดิน, ความอุดมสมบูรณ์และความเป็นกรด-ด่างในดิน

SOIL PH METER เครื่องวัดกรดด่างในดิน HI99121.

เครื่องวัดดิน Digital Soil Meter เครื่องวัดกรดด่าง ในดิน HI99121 เครื่องวัดดิน แบบดิจิตอล > เครื่องวัดดิน Soil MeterThe Hanna HI99121

HI98331 SOIL TEST DIRECT SOIL EC TESTER.

เครื่องวัดดิน> เครื่องวัดดิน HI 98331 Soil Test ™เป็นเครื่องทดสอบแบบพกพาที่ออกแบบมาเพื่อวัดค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของดินโดยตรง ด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิในหัววัดการเจาะการวัดจะได้รับการชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ

DM-5 JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน SOIL PH METER.

DM-5 / JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน Soil pH Meter ช่วงการวัด 3 ถึง 8 pH คุ้มค่าขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายมากสำหรับการประเมินค่า pH อย่างรวดเร็ว เหมาะแก่การเพาะปลูก

DM-13 JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน SOIL PH TESTER.

DM-13 / JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน Soil pH Tester ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ช่วงการวัด 4 ถึง 7 pH น้ำหนักตัวเครื่อง 97 กรัม

ZD05 JEDTO เครื่องวัดความชื้น กรดด่างในดิน SOIL PH MOISTURE METER.

ZD05 / JEDTO เครื่องวัดความชื้น กรดด่างในดิน Soil pH Moisture Meter ช่วงการวัด 3-8 pH และ 1- 8 (moisture)

MO750 EXTECH เครื่องวัดความชื้นดิน SOIL MOISTURE METER.

MO750 / EXTECH เครื่องวัดความชื้นดิน Soil Moisture Meter ช่วงวัด 0 ถึง 50% ใช้งานง่ายด้วยมือเดียว บันทึกค่าความชื้นต่ำสุด และสูงสุด