AS63B SMART SENSOR เครื่องวัดความสั่นสะเทือน VIBRATION METER.

AS63B / SMART SENSOR เครื่องวัดความสั่นสะเทือน Vibration meter จอแสดงผลขนาดใหญ่ การวัดที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ มีความปลอดภัย

VIBRATION METER เครื่องวัดความสั่น AR63C.

เครื่องวัดความสั่น Vibration Meter > Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ของ มอเตอร์ เครื่องจักร แบริ่ง ฯ รุ่น AR36C

AR63A VIBRATION METER เครื่องวัดความสั่นสะเทือน.

AR63A เครื่องวัดความสั่น สะเทือนแบบปากกา Vibration Meter With Certificate of Calibration ถูกใช้ในการวัดความสั่นสะเทือนในการตรวจสอบเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษา เช่น การไม่ได้ระดับ ความเสียหายของชื้นส่วนที่เคลื่อนที่

AS8902 SMART SENSOR เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว.

AS8902 SMART SENSOR เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว ใช้งานง่ายอ่านค่าได้อย่างแม่นยำ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาสะดวกพร้อมอุปกรณ์และคู่มือการใช้งาน

AR926 SMART SENSOR เครื่องวัดความเร็วรอบ TACHOMETER.

AR926 Smart Sensor เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิต รถยนต์ เครื่องซักผ้า พัดลม เส้นใยเคมี ฯ

AR925 SMART SENSOR เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส TACHOMETER.

AR925 Smart Sensor เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส Digital Contact-Type Tachometer ช่วงการวัด 0.5 ถึง 19999 RPM

AR842A+ INFRARED THERMOMETERS

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส IR Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส > สัมผัส เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส อินฟาเรดเทอร์โมมิเตอร์ AR842A+ Temperature Range -50C to 600C อัตราระยะวัด 12:1

INFRARED THERMOMETERS AR300+

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส IR Thermometer > เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส > InfraRed Thermometer อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ AR300+ IR Thermometer ช่วงวัดตั้งแต่ -32C ถึง