DM-15 JEDTO เครื่องวัดพีเอชในดิน SOIL PH TESTER.

DM-15 เครื่องวัดพีเอชในดิน.

เครื่องวัดค่า pH ของดิน

ข้อมูลจำเพาะ:

  • ช่วง pH: 3 – 8 pH
  • ความละเอียด pH: 0.2 pH
  • ช่วงความชื้น: 1-8%
  • ขนาด: 48 * 48 * 160 มม
  • น้ำหนัก: 135g
Soil Meter