AR926 SMART SENSOR เครื่องวัดความเร็วรอบ TACHOMETER.

AR926 Smart Sensor เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมการผลิต รถยนต์ เครื่องซักผ้า พัดลม เส้นใยเคมี ฯ

461950 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ PANEL TACHOMETER.

461950 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ 1/8 DIN Panel Tachometer สามารถวัดความเร็วรอบตั้งแต่ 5 ถึง 99,990 rpm ที่ความถูกต้อง 0.05%

461920 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ TACHOMETER.

461920 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Tachometer แบบเซ็นเซอร์ไม่สัมผัสที่ช่วงวัด (2 ถึง 99,999 รอบต่อนาที) ของการหมุน

461893 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ PHOTO TACHOMETER.

461893 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Photo Tachometer วัดความเร็วรอบแบบไม่สัมผัส ที่ช่วงวัด (5 ถึง 99,999 รอบต่อนาที)

461891 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ TACHOMETER.

461891 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส Contact Tachometer แบบล้อพื้นผิวสัมผัสความเร็ว ที่ช่วงวัด (10 ถึง 9,999 รอบต่อนาที)

461825 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ TACHOMETER.

461825 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Combination Photo Tachometer จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 0.4 “(10mm) แสดงได้ 5 หลัก

461700 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ TACHOMETER.

461700 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Mini Photo Tachometer ออกแบบมาให้สามารถพาพาได้สะดวกและการจับใช้งานได้เหมาะมือ

461995 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ TACHOMETER .

461995 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบสัมผัส / แสง Tachometer Combination Contact/Laser Photo Tachometer วัดแบบไม่สัมผัสวัดได้ในระยะ 6.5 ฟุต

461831 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ DIGITAL STROBOSCOPE.

461831 EXTECH เครื่องวัดความเร็วรอบ Digital Stroboscope เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและความเร็วโดยใช้อัตราแฟลช (FPM)