NS810 3NH เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

NS810 / 3NH เครื่องมือวัดเชิงแสง Spectrophotometer การออกแบบตัวเครื่องที่มีความแข็งแรงทนทาน ใช้งานง่าย การวัดที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

NS800 3NH เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER .

NS800 / 3NH เครื่องมือวัดเชิงแสง Handheld Color Spectrophotometer with 45/0 ไม่เพียงแต่สามารถช่วยทำการจับคู่สีและศึกษาการจัดการสี แต่ยังสามารถควบคุมการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เครื่องมือมาพร้อมกับซอฟต์แวร์การจัดการสีระดับสูงที่สามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ฟังก์ชั่นขยายเพิ่มเติม

HANON I9 เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

HANON i9 เครื่องมือวัดเชิงแสง UV-VIS Spectrophotometer ระบบการทำงานแบบ Double beam ใช้งานในช่วงความยาวคลื่น 190 – 1100 nm

HANON I8 เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

HANON i8 เครื่องมือวัดเชิงแสง UV-VIS Spectrophotometer ระบบการทำงานแบบ Double beam ใช้งานในช่วงความยาวคลื่น 190 – 1100 nm

HANON I5 เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

HANON i5 เครื่องมือวัดเชิงแสง UV-VIS Spectrophotometer ระบบการทำงานแบบ Single beam ใช้งานในช่วงความยาวคลื่น 190 – 1100 nm

HANON I3 เครื่องมือวัดเชิงแสง SPECTROPHOTOMETER.

HANON i3 เครื่องมือวัดเชิงแสง UV-VIS Spectrophotometer ระบบการทำงานแบบ Single beam ใช้งานในช่วงความยาวคลื่น 190 – 1000 nm