เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องเขย่าหลอดทดลอง VTX-3500.

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องผสมสารละลาย เครื่องกวน เครื่องเขย่าหลอดทดลอง > VTX-3500 • Strong and quiet motor • Touch Mixing or Continuous Mixing modes • Speed Control from 100 rpm to 3400 rpm

MX-T6-PRO DLAB เครื่องผสมสารละลาย LCD DIGITAL TUBE ROLLER.

MX-T6-PRO / DLAB เครื่องผสมสารละลาย LCD Digital Tube Roller หน้าจอ LCD แสดงความเร็วและเวลา ช่วงความเร็ว 10-70 รอบต่อนาที

MX-F VORTEX MIXER เครื่องผสมสารละลาย.

MX-F Vortex Mixer เครื่องผสมสารละลาย เครื่องผสมสาร Vortex Mixer เครื่องผสมสารละลาย เครื่องผสมสาร เครื่องกวนสารแบบวอร์เทกซ์ > Vortex Mixer Fix Speed MX-F Voltage 200~240V/100~120V Frequency 50/60HZ Power 60W Shaking movement orbital Orbital di