PONPE 301SM เครื่องวัดและควบคุมความชื้นดิน ทราย SOIL MOISTURE CONTROLLER.

PONPE 301SM เครื่องวัดและควบคุมความชื้นดิน Soil Moisture Controller ช่วงการวัด 0 ถึง 100% ความละเอียด 0.1% ตอบสนองรวดเร็ว แม่นยำสูง เซ็นเซอร์ทำตากอลูมิเนียมแข็งแรง ทนทาน

ETP307 JEDTO เครื่องวัดความชื้นดิน กรดด่าง SOIL MOISTURE METER .

เครื่องวัดดิน Soil Meter > Soil Moisture Meter เครื่องวัดดิน กรดด่างและแสง ETP307 เครื่องวัดดิน

ETP306 JEDTO เครื่องวัดความชื้น กรดด่าง SOIL MOISTURE PH LIGHT.

เครื่องวัดดิน Soil Meter > Soil Moisture Meter เครื่องวัดดิน กรดด่างและแสง > เครื่องวัดดิน Soil Moisture pH Light CMT-1288

CMT-0217 JEDTO เครื่องวัดความชื้น และกรดด่างในดิน SOIL PH & MOISTURE METER.

CMT-0217 / JEDTO เครื่องวัดความชื้น และกรดด่างในดิน Soil pH & Moisture Meter อิเล็กโทรดโลหะยาว 295มม. ตัวเครื่องแข็งแรง ทนทาน